Platforma AutoControl

 

Satelitarny Aktywny System do Zarządzania Pojazdami

 

 

Satelitarny Aktywny System do Zarządzania Pojazdami, wyprodukowany przez AutoGuard S. A., zawiera wszystkie elementy, które dzisiaj decydują o profesjonalnej klasie bezpieczeństwa oraz o przydatności systemu przy zarządzaniu środkami transportu.

 

AutoControl jest wdrażany do klienta w oparciu o praktyczne testy prowadzone pod kątem konkretnego kontrahenta. Przy jego tworzeniu wykorzystano doświadczenia, które firma zdobyła przy współpracy z potężnymi przedsiębiorstwami na terenie Polski i Europy

 

 

 

Opis urządzeń

 

 

Rozwiązania oferowane przez AutoGuard są skalowalne i w pełni konfigurowalne zależnie od wymagań użytkownika. Kompletacja urządzeń przeznaczonych do instalacji w pojazdach umożliwia płynne rozszerzanie funkcjonalności całego rozwiązania rozpoczynając od prostego nadzoru podstawowych parametrów taboru objętego systemem a skończywszy na zaawansowanych zagadnieniach optymalizacyjnych wspomagających procesy obsługi zleceń transportowych oraz cyfrową komunikację pomiędzy spedytorem a kierowcami czy nawigację.

 

Wszystkie elementy systemu posiadają certyfikaty zgodności z europejskimi regulacjami nr 97 i nr 10 co zapewnia wysoką jakość oferowanych rozwiązań jak również pełną kompatybilność z innymi systemami elektronicznymi stanowiącymi standardowe wyposażenie pojazdów.

 

Pełna kompatybilność ze standardową elektroniką pokładową pojazdów jak również zgodność ze standardami FMS (Fleet Managment Systems) dają daleko idące możliwości nadzorowania szeregu parametrów eksploatacyjnych pojazdu bez konieczności dublowania urządzeń i komponentów pomiarowych. Takie rozwiązania pozwoliły nam na stworzenie rozwiązań wysokiej jakości o kilkukrotnie niższej cenie w porównaniu z ofertami dostawców zagranicznych.

 

W ramach składanej oferty proponowany przez nas system zarządzania transportem wykorzystujący cyfrową komunikację pomiędzy pojazdami i spedycją zawiera następujące urządzenia:

 

- pokładowy moduł transmisyjny AutoGuard S4

 

Zaprojektowany przez AutoGuard moduł łączy w sobie trzy najważniejsze komponenty - modem komunikacji bezprzewodowej, odbiornik GPS, mikrokomputer sterujący komunikacją pomiędzy komputerem pokładowym pojazdu lub innymi urządzeniami elektronicznymi w pojeździe. Moduł S4 wyposażony jest również w odpowiednie anteny (GPS, GSM) oraz wiązkę umożliwiającą właściwe podłączenie do elektroniki pojazdu.

- terminal komunikacyjny

 

Terminal komunikacyjny (CT - Communication Terminal) jest urządzeniem zaprojektowanym przez AutoGuard z myślą o kierowcach którzy za jego pośrednictwem mogą utrzymywać stałą łączność ze spedytorem. Terminal pełni rolę interface'u dla kierowcy za pośrednictwem którego może on korzystać z szeregu funkcji oferowanych przez spedytora, w szczególności może przesłać informację tekstową do spedytora lub użyć zbioru predefiniowalnych komunikatów celem przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub też potwierdzenia realizacji otrzymanego zlecenia.

 

Całe oprogramowanie terminala komunikacyjnego jest dostępne w polskojęzycznej wersji językowej jakkolwiek do końca roku będzie również dostępne w wersjach: angielskiej, litewskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Terminal jest bardzo prosty w obsłudze i wręcz sam wymusza na interakcje kierowcy w zdefiniowanych uprzednio przypadkach (konieczność potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz stanu liczników itd.)

 

 

 

Oprogramowanie

 


Oferowany system AUTOCONTROL w wersji L (logistyka standardowa) zapewnia pełną funkcjonalność system zarządzania i nadzoru transportu wraz z funkcjami odpowiadającymi bezprzewodowej komunikacji pomiędzy kierowcami a spedycją.

 

Celem osiągnięcia wysokiej niezawodności jak również efektu najlepszego dopasowania współczynnika obrazującego proporcję ceny oferty do korzyści wynikających z używania systemu, zdecydowaliśmy się przejąć cały ciężar kosztów utrzymywania niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej odpowiedzialnej za komunikację bezprzewodową oraz przetwarzanie i analizę danych.

 

Taka architektura pozwala na korzystanie z całego systemu bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na budowę specjalistycznych serwerów, cała komunikacja odbywa się na bazie łączności z Europejskim Centrum Nadzoru AutoGuard ( CCC -Command Control Center).


Oprogramowanie AUTOCONTROL ma formę aplikacji internetowej (AUTOCONTROL WEB SERVICE) i nie posiada żadnych limitów co do ilości stanowisk dostępowych. Nie precyzuje się wymagań minimalnych co architektury stacji roboczej gdyż jej rolę może pełnić dowolny komputer z zainstalowanym klientem przeglądarki internetowe.

 

 

 

Funkcjonalność systemu AUTOCONTROL®Obecnie aplikacja AutoControl, pozwala na ciągłą komunikacje z pojazdem z "inteligentnym" systemem sterownia transmisją danych. Strumień danych pozwala na ciągłą kontrolę zdarzeń w relacji z przyjętym planem.

Dyspozytor decyduje co jaki okres czasu lub drogi przejechanej nastąpi transmisja danych lub zapis tej informacji oraz w jakich porcjach będą zapisane rekordy przesyłane na serwer. Jest to bardzo korzystna forma ze względu na maksymalne ograniczenie kosztów transmisji danych.

 

 

 

Cechy wyróżniające system AUTOCONTROL® od rozwiązań konkurencyjnych:

 

 

KOMUNIKACJA

 

- cyfrowy strumień danych o płynnie sterowanym natężeniu,
- szyfrowane protokoły transmisji z rozbudowanymi mechanizmami kontroli dostarczania przesyłanych danych,
- pełna identyfikacja nadawcy przy pomocy klucza elektronicznego
- algorytmy kompresji przesyłanych danych

 

 

GIS


- dokładne mapy Europy i Polski wraz ze szczegółowymi planami miast,
- szeroka baza danych POI (stacje benzynowe, agencje celne, etc.)
- oprogramowanie do planowania, optymalizacji i nawigacji (znajdowanie najkrótszej i/lub najszybszej drogi)
- funkcje nawigowania do POI,
- udostępnianie danych GIS na terminalach mobilnych - możliwość tworzenia własnych obiektów GIS rozszerzających zakres funkcjonalny aplikacji użytkownika (dodawanie własnych lokalizacji - np.: lokalizacje odwiedzanych klientów etc.)

 

 

RAPORTY

 

- możliwość automatycznej generacji raportów zarówno na danych planowanych jak również danych rzeczywistych (np. raport obrazujący szczegóły realizacji danego zlecenia lub raport realizowanych tankowań w relacji z czasem i lokalizacją)
- utrzymywanie archiwum danych
- mechanizmy wspomagające generowanie raportów przekrojowych (szybki dostęp do danych wstępnie przeliczonych)
- Możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami raportującymi

 

 

INTERAKTYWNY HELP

 

- kontekstowy moduł pomocy zawierający pełny opis funkcjonalności wszystkich funkcji systemu,
- możliwość wyszukiwania opisu rozwiązania napotkanych problemów,
- rozwijający się wraz z rozwojem funkcjonalności całego systemu,

 

 

WSPARCIE ZE STRONY AUTOGUARD


- Wszystkie urządzenia instalowane w pojazdach są nadzorowane przez Centrum Komunikacyjne AutoGuard (CCC) i mogą być zdalnie upgragowane. Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzanie nowych funkcji bez konieczności ingerencji fizycznej w system klienta.
- AutoGuard oferuje również hotline (telefoniczny i internetowy) gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z eksploatacją systemu.

 

 

ROZWÓJ SYSTEMU

 

- cały system jest rozwiązaniem opracowanym i wyprodukowanym przez firmę AutoGuard,
- architektura WEB pozwala na łatwe wprowadzanie nowych funkcjonalności pod kontem spełnienia oczekiwań klientów,

 

 

ADMINISTRACJA I STYSTEM UPRAWNIEŃ

 

- rozbudowany system administracji oraz przydzielania odpowiednich uprawnień użytkownikom stworzony przy użyciu technologii ASP pozwalającej na pracę w sieci

 

 

WAN i LAN


- brak wymagań odnośnie nabywania dodatkowej aplikacji softwear'owej do obsługi systemu,

 

 

 

Dodatkowe komponenty systemu AUTOCONTROL®


- TrailerID®

 

Moduł TrailerID® został zaprojektowany jako urządzenie współdziałające z modułem S4 i umożliwiające zarządzanie naczepami. Jego głównym zadaniem jest przysyłanie informacji do systemu o lokalizacji naczepy oraz kontrola nad wykorzystaniem naczep. Urządzenie pozwala na znaczną poprawę efektywnego zarządzania przewożonym ładunkiem przy jednoczesnej poprawie jego bezpieczeństwa.


Moduł może przesyłać również dodatkowe informację pozyskiwane z urządzeń pomiarowych i innych elementów elektronicznych naczepy do systemu. Cała komunikacja pomiędzy urządzeniem S4 a modułem TrailerID® lub innymi modułami TrailerID odbywa się za pośrednictwem linii zasilających ("po masie") a zatem nie ma potrzeby instalowania dodatkowych złącz pomiędzy ciągnikiem a naczepą co w znakomity sposób poprawia niezawodność całego systemu przy jednoczesnej redukcji zbędnych kosztów.

 

- Bezprzewodowa sieć transmisyjna

Mając na uwadze dynamicznie rozwijające się technologie transmisyjne, w szczególności nowe usługi operatorów telefonii komórkowej (GPRS/EDGE/WiMax), zdecydowaliśmy się wykorzystać we współpracy z największymi operatorami GSM sieć transmisyjną GSM do zapewnienia komunikacji w ramach oferowanego systemu. Testy porównawcze w zakresie stosowania różnych mediów łączności potwierdziły, że dzisiejszy zasięg cyfrowej łączności w oparciu o infrastrukturę operatorów GSM jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym, przygotowanym z myślą o użytkownikach mobilnych.
Doświadczenia i wiedza z zakresu optymalizacji, kompresji i protokołów transmisji pozwoliły nam na opracowanie wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi takimi jak Sony Ericsson Mobile Telecommunication czy Trimble rozwiązań gwarantujących możliwość ciągłej komunikacji na terenie Europy (w ramach mapy zasięgu) za relatywnie najniższą cenę.

Aktualnie pracujemy nad budową europejskiego operatora telematycznego którego główny zadaniem jest wypracowania wysokiej jakości wirtualnej (zbudowanej z infrastruktury przesyłowej różnych operatorów w Europie) cyfrowej sieci transmisyjnej gwarantującej najwyższy poziom niezawodności oraz najniższą cenę.
Doświadczenia rynku Azjatyckiego wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wyboru takich właśnie rozwiązań dla systemów telematycznych, w tym systemu z zakresu ITS (Inteligent Transportation Systems).
Osobiście jesteśmy przekonani, że systemy komunikacyjne wykorzystujące rozwiązania oparte o naziemną infrastrukturę przesyłową znacznie lepiej sprawują się w aglomeracjach miejskich jak również są odporniejsze na zakłócenia i inne niepożądane działania zewnętrzne.

 

 

Europejska transmisyjna sieć telematyczna

 


Wirtualna sieć transmisyjna działająca w oparciu o infrastrukturę przesyłową operatorów GSM w poszczególnych krajach Europy zapewnia ciągłą transmisję danych nawet w miejscach gdzie warunki uniemożliwiają działanie urządzeń satelitarnych.

 

W sytuacjach, kiedy urządzenia odpowiedzialne za komunikację z satelitami nie mogą nawiązać łączności (np.: brak właściwej mocy odbieranego sygnału z satelit), technologia łączności komórkowej nie tylko zapewnia nam komunikację, ale również dostarcza informacji o lokalizacji (z nieco gorszą dokładnością), zatem daje to większą niezawodność całego rozwiązania.

 

 

 

 

Centrum KomunikacyjneCentrum Komunikacyjne (CCC) AutoGuard mieści się w Warszawie. To tutaj znajdują się wszelkie urządzenia odpowiadające za utrzymywanie komunikacji oraz przetwarzanie i archiwizację wszystkich danych. Cała infrastruktura informatyczna została zbudowana z myślą o najwyższym stopniu bezpieczeństwa oraz niezawodności całego systemu. Wszystkie urządzenia posiadają swoich "dublerów" a całość jest również replikowana w oparciu o wysokiej przepustowości cyfrowy kanał transmisyjny do podobnego CCC w Wilnie skąd od trzech lat prowadzimy sprzedaż naszych produktów na rynek Europy wschodniej.

 


Wszystkie informacje, a w szczególności informacje na temat lokalizacji pojazdów naszych klientów, które zostały objęte systemem są szyfrowane i w sposób bezpieczny przesyłane za pośrednictwem wydzielonych kanałów cyfrowych naszym klientom.


Dodatkowo lokalizacje, w których funkcjonują nasze CCC znajdują się pod ciągłą ochroną fizyczną a operatorzy czuwający nad nieprzerywalnym działaniem systemu pracują w trybie zmianowym przez 24 godziny na dobę.