Abonamenty - OCHRONA

Abonament "OCHRONA PODSTAWOWA"

Abonament zawiera usługę automatycznego powiadomienia (poprzez SMS) Abonenta i osób wskazanych (w załączniku nr 5 do Umowy Świadczenia Usług Telematycznych - warunek konieczny), o każdym zdarzeniu wynikającym z aktywowanych w pojeździe sygnałów alarmowych.

Abonent może odpłatnie zamówić usługę interwencji w Centrum Usług Telematycznych (patrz Cennik Usług Dodatkowych). Aktywowana usługa zawiera pełną współpracę z Policją na terenie Polski a za pośrednictwem Abonenta poza granicami kraju.

Dodatkowo zawiera możliwość korzystania z oprogramowania AUTOCONTROL w wersji podstawowej (podgląd ostatniej pozycji pojazdu na mapie cyfrowej - I poziom map Polski).

cena netto: 49 zł netto/miesiącAbonament "OCHRONA PEŁNA "

Abonament zawiera usługę monitorowania przez Centrum Usług Telematycznych polegającą na odbieraniu i weryfikowaniu sygnałów alarmowych z pojazdu, objętego ochroną z interwencją Policji na terenie całego kraju. Ewentualne zlecenie interwencji świadczonej w oparciu o Grupy Szybkiego Reagowania GSR (firmy ochrony mienia) pod warunkiem, że w miejscu zdarzenia AGI dysponuje GSR.

Dodatkowo zawiera możliwość korzystania z oprogramowania AUTOCONTROL w wersji podstawowej (podgląd ostatniej pozycji pojazdu na mapie cyfrowej - I poziom map Polski).

cena netto: 89 zł netto/miesiącAbonament "OCHRONA PEŁNA PLUS"

Abonament zawiera wszystkie usługi dostępne w pakiecie "OCHRONA PEŁNA" i jest rozszerzony o wsparcie Abonenta w sytuacjach zagrożenia pojazdu poza granicami kraju (współpraca z Interpolem, udostępnienie Interpolowi oraz wskazanej przez Abonenta jednostce Policji w Europie łącza internetowego z informacją on-line o zagrożonym pojeździe).

Abonament ten umożliwia dodatkowo wsparcie Grup Szybkiego Reagowania na terenie Polski(GSR) firm ochrony mienia pod warunkiem, że AGI dysponuje GSR w miejscu powstania zagrożenia pojazdu i GSR ma możliwość podjęcia interwencji (na terenie dużych aglomeracji w średnim czasie 15 minut a poza ich obszarem średnio w ciągu 30 minut - od momentu potwierdzenia zasadności alarmu).

Możliwość korzystania z oprogramowania AUTOCONTROL w wersji podstawowej (podgląd ostatniej pozycji pojazdu na mapie cyfrowej - I poziom map Polski).

cena netto: 139 zł netto/miesiącUsługi dodatkowe (opcjonalne)

  • Powiadomienie SMS każdej osoby wskazanej w załączniku nr 5 do Umowy Świadczenia Usług Telematycznych (40 gr)
  • Jednorazowe odpytanie na żądanie przez telefon lub internet (40 gr)

Wszystkie powyższe ceny są cenami netto i nie uwzględniają cen roamingu operatorów GSM.